MLTA:n puheenjohtajan terveiset 2017/02

27.2.2017

Liittokokous

Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ryn liittokokous pidetään 20.4.2017 klo 10.00 alkaen. Paikka on PARDIA-talo, 2 krs, iso auditorio, Ratamestarinkatu 11, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään MATEn sääntöjen 9 ja 11 § mukaiset asiat:

  • toiminta- ja tilikertomus ja niistä annetut lausunnot
  • tilinpäätös, toimintasuunnitelma- ja talousarvio seuraavaksi toimi- ja tilikaudeksi sekä liitolle suoritettavan jäsenmaksun suuruus
  • liiton puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimintakaudeksi
  • liiton hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta
  • palkkioista päättäminen
  • kahden tilintarkastajan ja heidän varamiestensä valinta

       Muut asiat:

  • ilmoitusasiat
  • VES/TES-asiat

Liittokokousedustajia kaivataan! MLTA:lla on 3 paikan kiintiö. Edustajana ei voi olla MATEn hallituksen varsinainen eikä varajäsen. Jos olet kiinnostunut edustamaan MLTA:ta, niin ota yhteyttä minuun!

Kokousedustajien työaika kirjataan toiminnolle 9999616300- Luottamusmiestoiminta.

Kokousedustaja ilmoittaa kutsun saatuaan sähköpostilla esimiehelle osallistuvansa ao. MATE ryn liittokokoukseen 20.4.2017.

MATE ry maksaa kokouksesta aiheutuneet kulut kokousedustajille jälkikäteen matkalaskulla.

 

Virastojen yhdistämishanke

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 15.2. Eviran ja Mavin yhdistämishankkeen, jossa myös tietotekniikan palvelukeskuksen Mitpan muille virastoille kuin Maamittauslaitokselle palveluja tuottava osa siirretään uuteen virastoon, hankkeen asettamispäätös http://mmm.fi/documents/1410837/4189372/Hankkeen+asettamisp%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s+15022017/bf53144f-da6c-41df-9e85-18e2882d3881

Käytännössä hanke koskettaa Mitpan Asiakas- ja teknologiaratkaisujen koko henkilöstöä. Vaikutukset Mitpan ICT-tuotantopalvelut- ja Sovelluspalvelut -tulosyksikköihin jäänevät vähäisiksi. Mitpan sisällä yhteistyö näiden kahden osan välillä jatkuu esim. kiltatoiminnan muodossa. Toki eräät Mitpan integroitumiseen tähtäävät suunnitelmat jäävät virastohankkeen myötä toteutumatta.

Hankkeelle on nimetty ohjausryhmä (vastaa yhdistämishankkeen strategisesta ohjauksesta ja johtamisesta), johtoryhmä (operatiivisen toiminnan johtaminen ja koordinointi) sekä yhteistoimintaryhmä (henkilöstön vaikutusmahdollisuudet uuden viraston työhön ja työolosuhteisiin sekä toimintaa koskevaan päätöksentekoon). Minut on nimetty Pardian edustajana ohjaus- ja yhteistoimintaryhmien varsinaiseksi jäseneksi sekä johtoryhmän varajäseneksi.

Yhdistämishanke ei voi olla vaikuttamatta MLTA:n toimintaan, tätä tullaan käsittelemään MLTA:n hallituksessa kevään aikana. Minkäänlaista pelkoa ei kuitenkaan ole syytä tuntea MLTA:n jäsenyydestä, vaikka potentiaalisesti olisi virastosiirron "kohde". Maanmittauslaitoksessa on Tike-fuusion jäljiltä edelleen työntekijöitä, jotka kuuluvat Tiken aikaiseen Pardialaiseen ammattiliittoon ProUnioniin. Karkeasti ottaen, minkäänlaista huolta jäsenyydestä ei pidä kantaa, kunhan kuuluu "johonkin" liittoon, jonka myötä tulee työttömyyskassan jäsenyys. Toki kannattaa aina valita edullisin vaihtoehto :-) Siksi rohkaisen tuomaan esille MLTA:n "halpuutta", jopa virastosiirron kohderyhmälle, edelleen. Jäsenyyden vaihto, jos sellainen tulee tarpeelliseksi, ei kuitenkaan maksa suurempaa vaivaa kuin nettilomakkeen täytön.

Jos virastojen yhdistämishankkeessa joku askarruttaa mieltäsi, niin ota rohkeasti yhteyttä.

 

TTK

Tulos-, tavoite- ja kehityskeskusteluja (TTK) käydään eri aikatauluissa Maanmittauslaitoksen eri yksiköissä. TTK:t saattavat olla jo "ohitettu" osalla viestini vastaanottajista, niin tämä voi tulla vähän "myöhässä" :-( Keskustelujen yhteydessä on käytävä läpi myös uudet tyyppitehtävänkuvat!

Maten viimeinen TTK-kierroksen jäsenklinikka on 27.2. klo 9-11., klinikka järjestetään Skype-kokouksena. Klinikoiden tarkoitus on tukea jäsenten tulevia TTK -keskusteluja, kertoa PalmU -projektin vaikutuksista ja kertoa lyhykäisesti MATE ry:sta. Läsnä ovat pääluottamusmiehet, alueelliset luottamusmiehet sekä Maten hallituksen jäsenet mahdollisuuksiensa mukaan. Turreen osallistumisen voi kirjata "Muut yksikön yhteiset"-kohteen alle.

 

t. Risto Lilja