MLTA:n puheenjohtajan joulutervehdys

22.12.2017

Jäsenmaksun alennus

MLTA jatkaa "halpuuttamista"! Yhdistyksen syyskokouksessa 29.11.2017 päätettiin alentaa jäsenmaksu v. 2018 alusta 0,7 % => 0,6 % säännöllisen työajan palkasta.

 

Jäsenhankintakampanja

Jäsenkuntamme ikääntyessä ja osin eläköityessäkin on tärkeä taata yhdistyksemme jatkuvuus uusien jäsenten muodossa.

MLTA käynnistää jäsenhankintakampanjan, jossa uutta jäsentä liittymään suositellut nykyinen jäsen saa palkkioksi 50 € S-ryhmän lahjakortin seuraavin rajauksin:

-                     kampanja on voimassa 1.1.-31.12.2018

-                     uusi jäsen ei saa olla ollut MLTA:n jäsen koskaan aiemmin

Uusi jäsen ilmoittaa suosittelijansa nimen ja sähköpostiosoitteen liittymislomakkeen https://info.pardia.fi/LomakeApp/Lomake?OF2_DOC_ID=9170&OF2_LANGCODE=FI&OF2_BACKLINK_LILO=http://www.pardia.fi&OF2_ERRLINK=http://www.pardia.fi

kentässä ”Lisätietoja.”

 

Edunvalvonta

Jäsenten hankinnan kannalta on tärkeää, että uudet työntekijät kokevat edunvalvonnan koskettavan myös heitä. Ammattijärjestöt kun helposti koetaan pelkästään "vanhan", pysyvissä työsuhteissa olevan jäsenistön edunvalvojiksi. Uusilla työntekijöillä ongelmia saattaa olla esim. määräaikaisten työsuhteiden ketjuttamisessa. On myös ollut tapauksia, että kun joku tehtävä siirretään eläköityvältä henkilöltä uudelle työntekijälle, niin tehtävän vaativuustasoa alennetaan samalla.

Luottamusmiehet vastaavat ensisijaisesti edunvalvonnasta. Toisaalta työyhteisössä itse kukin voi huolehtia kaikkien työntekijöiden tasavertaisesta kohtelusta, raportoida havaituista epäkohdista luottamusmiehille.

 

Hauskaa Joulua ja Rauhallista Uutta Vuotta

t. Risto