Historia

Maanmittauslaitoksen Tekniset ja Atk-toimihenkilöt MLTA r.y.

Maaliskuussa 1973 perustettiin Valtion ATK-toimihenkilöt r.y. hoitamaan maanmittausalan atk-henkilöiden edunvalvontaa. Melko pian tämän jälkeen yhdistykseen liittyivät geodeettisen toimiston tekniset runkomittaajat. Joulukuussa 1974 käynnistettiin prosessi yhdistyksen nimen muuttamiseksi ja huhtikuussa 1975 yhdistys sai nykyisen nimensä.

MLTA oli pitkään Valtion Teknillisten Keskusliiton VTK ry:n jäsen, sittemmin Valtion Teknisten Keskusliitto VTK ry. Kesällä 1996 VTK:n hallitus päätti talokohtaiseen järjestäytymiseen siirtymisestä koko jäsenkentässään. Pisimmälle tekninen talo toteutui Maanmittauslaitoksessa, jossa viisi yhdistystä perusti 1997 huolellisten neuvottelujen jälkeen Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry:n, ja tämä liittyi lokakuussa VTK:oon. Marraskuussa 1997 VTK:n edustajakokous hyväksyi Valtion Teknisten Keskusliiton uudeksi nimeksi Tekniikan ja Tiedon Toimihenkilöt TTT ry.

Vuosina 1997-2013 MLTA r.y. oli Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry:n kautta TTT ry:n jäsen. Vuoden 2013 aikana MATE ry erosi TTT ry:stä, minkä jälkeen se liittyi suoraan palkansaajajärjestö PARDIAn jäsenliitoksi.

Vuoden 2019 alussa Pardia yhdistyi ammattiliito PRO:n kanssa, mikä aiheutti muutoksia niin MLTA:n kuin MATE:nkin toimintaan.

Yhdistystä ovat menneinä vuosina luotsanneet ansiokkaasti P. Lohenoja, J. Sillanpää, J. Väänänen ja R. Lilja.

Yhdistyksen tarkoituksena on sääntöjensä mukaan toimia jäsentensä ammatillisena yhdyselimenä, edustaa heitä, valvoa heidän ammattiinsa liittyviä oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etujaan sekä edistää heidän ammatillista kehitystään ja yhteistoimintaansa.