MLTA r.y.

Toimihenkilöiden ja ICT - ammattilaisten edunvalvoja

Maanmittauslaitoksen Tekniset ja Atk- toimihenkilöt MLTA r.y. on tietotekniikkaa käyttävien ja siihen koulutettujen yhdistys.

Jäseniä MLTA:ssa on n. 50 ja he työskentelevät pääosin pääkaupunkiseudulla. MLTA valvoo jäsentensä oikeudellisia, palkallisia ja sosiaalisia etuja Maanmittauslaitoksessa ja edistää siten ammatillista kehitystä, yhteistoimintaa ja työssä jaksamista sekä elämänlaatua.

Jäsenmaksu 1,25 % veronalaisesta palkkatulosta ja verovähennysoikeus

MLTA:n jäsenellä jäsenmaksu on 1,25 % veronalaisesta palkkatulosta. Jäsenmaksu sisältää myös työttömyyskassan jäsenmaksun. Ammattiliiton jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

KAIKKI yhdistykset yhdessä = MATE ry.

Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry on Maanmittauslaitoksessa toimivien kolmen järjestön (KAV, MLTA ja SKY) liitto, johon kuuluu jäsenjärjestöjensä kautta noin 620 jäsentä. MATE ry:n tehtävänä on parantaa yhdistystensä jäsenten palvelussuhteen ehtoja Maanmittauslaitoksessa.

MLTA:lla on kaksi edustajaa MATE:n hallituksessa, kuten muillakin perusyhdistyksillä.

Ammattiliitto Pro

MLTA:n jäsenillä on myös suora jäsenyys Ammattiliitto Pro:ssa. PRO:ssa jäsenyhdistyksiä on 318 ja yhteinen jäsenmäärä on noin 120 000.

STTK:n jäsen

Pro on Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:n suurimpia jäsenliittoja.

MATE logoPRO logosttk-logo